Starkey: Faldalarm i dit høreapparat

Hørelse, balance og svimmelhed. Tingene hænger tit sammen. Er du svimmel hængere det tit sammen med balanceorganet i øret, men det kan også være andre ting. Det er vigtigt, at du bliver udredt af din praktiserende læge og ørelæge.

Man ved at behandling af høretab nedsætter risikoen for faldulykker lige som det nedsætter risikoen for f.eks. demens og social isolation, så der er mange gode effekter af høreapparat behandling.

Starkey har indbygget flere sundhedssensorer i deres høreapparater, som kan hjælpe dig.

Fald og skader heraf er et fokusområde. Mange ældre oplever forøget risiko for fald. Starkeys topmodel, Starkey Livio Edge AI, har indbygget faldalarm.

Høreapparatet opdager hvis brugeren falder og ikke kommer op igen. Hvis det sker, kan en pårørende alarmeres automatisk via telefonen.

Høreapparatets brug kan også aflæses af en pårørende via Starkeys “pårørende app”, så man f.eks. kan aflæse om de er i brug og har strøm og andre informationer – hvis brugeren af høreapparaterne tillader det.